Начало

„Аугуста Монада” е уникално преживяване, което води до дълбоко разбиране не само за нас самите, но и за всички онези, с които сме неразривно свързани – нашето семейство и род. Да преживееш среща с Родовата си Душа, да усетиш, разбереш и приемеш родовете си в тяхната различност, страдание и любов, да осмислиш себе си като продължение на живото Родово дърво, на което принадлежиш – наистина е нещо специално.

Но „Аугуста Монада” е много повече. Тя е катарзисът, от който родовата система се нуждае. Тя е прошката, която не сме дали на себе си и другите. Тя е спящият в нас потенциал, който чака пробуждане. Тя е промяната, която дели живота на „преди” и „след” това. Тя е силата и благословията, за които Душата копнее. И най-вече – тя прави видима Любовта, която свързва в единно цяло всички онези, които са били, тези, които са и онези, които ще бъдат.