„Пътят Аугуста Монада“ не е обикновена книга. Тя е компас за всеки, който е готов да тръгне на едно необикновено духовно пътуване към себе си, към корените на рода си и отвъд тях.

Тази книга ще ви позволи сами да направите прочит както на собствената си родова астрологична карта, така и на тази на вашите близки, партньори и деца.

Ще ви даде конкретни, практични напътствия, които истински могат да променят живота ви към по-добро.

Ще ви разкрие причинно-следствените връзки, довели до появата ви в конкретна семейно-родова система.

Ще ви помогне осъзнато и със самочувствие да поемете живота си в свои ръце и не на последно място – ще ви направи свободни, но в същото време единни с всички онези, които са били преди вас.

Ако сте готови на това – значи тази книга е точно за вас!

Цена 34 лв.


В този сборник ще намерите ключ към активиране мощната енергия на Предците. Семейството винаги е било онази система, от която черпим сила, увереност и устойчивост. Понякога обаче, в нея протичат процеси, които блокират любовта, и ние губим връзката с корените си. 

Сборникът „Родови благословии“ ще ви помогне да активирате източника на енергия скрит в родовото ви минало, и ще ви помогне да се свържете с любовта на Предците, която живее във вас. Ще откриете колко много сила и благослов можете да получите от Родовото енергийно поле на всички онези,  живели преди вас! 

В сборника ще откриете  благословии за: помирение с рода;  освобождаване от родови негативни динамики;  физическо и душевно здраве;  помирение с врагове или с хората, които са ви наранили дълбоко;  сключване на брак; зачеване и раждане на дете; вземане на решения; решаване на трудности и предизвикателства; приключване на отношения с партньор/ка в случаите на развод или раздяла. 

Цена 10 лв.

%d блогъра харесват това: