1. Какво означава Аугуста Монада?

„Аугуста Монада“ означава „Божествена същност на Родовата енергия“.

2. Какви са целите на процеса?

Целите на процеса са индивидуални и се отнасят към теми, които ви вълнуват в момента. Чрез метода могат да бъдат поставени въпроси касаещи миналото, желания за промени в настоящето или намерения за бъдещето.Процесът „Аугуста Монада“ е лично и вълнуващо пътуване към дълбините на вътрешния свят с духовната подкрепа на рода и семейството.Преминаването през него има и допълнителни ползи, водещи до трайно хармонизиране на семейно-родовите системи. На онези, които са били преди Вас (Вашите родители и предци), на системата, която сте изградили в настоящия монет (личното ви семейство, ако имате такова), и онези, които ще дойдат след Вас (Вашите деца, внуци и бъдни поколения).


3. Какво е необходимо, за да се мине през процеса „Аугуста Монада“?

За да минете „Пътят Аугуста Монада“ е необходимо да направите заявка във форма „Контакти“.Ще ви бъде изпратен обратен мейл за уговаряне на дата и час за интервю, което се провежда от водещата г-жа Милена Милева.След интервюто ще получите последващи указания и ще бъде отговорено на ваши въпроси, ако имате такива. Трябва да знаете, че от момента на заявка за започване на процеса до реалното му начало могат да минат няколко месеца.


4. Каква е продължителността на процеса?

Той протича в рамките на 8 седмици, като всяка седмица срещите са по три на брой.Продължителността им варира между час и половина и два, а началото им се уговаря предварително между вас и водещата процеса.


5. Процесът групов ли е или индивидуален?

Процесът е индивидуален, тъй като той е изготвен, за да отговори на индивидуалните потребности и задачи на клиента.


6. Къде се провежда процесът?

Процесът се провежда в София, кв. Лозенец, бул.“Яворов“ 22, в специално оборудвано за това пространство.


7. Необходима ли е специална подготовка за преминаване през процеса?

Не, не е необходима специална подготовка. Процесът протича много леко, приятно, но в същото време той е дълбок, пречистващ и трансформиращ.


8. Възможно ли е преминаването през процеса „онлайн“ ?

За момента това не е възможно. Прилага се единствено присъствено.


9. Каква е цената?

Цената на целия 8 седмичен процес е 2500 (две хиляди и петстотин) лева, като при започването му по банков път се превежда 50 % от стойността, а след месец се заплаща и остатъкът от цената.


Ако имате други въпроси се свържете с нас на посочените Контакти. Ще ви отговорим с удоволствие.

%d блогъра харесват това: